ADAM DECOR CENTER 

ผ้าม่านสำเร็จรูป คุณภาพสวยงามและราคา ประหยัด อีกหนึงทางเลือกที่คุ้มราคา ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางออกที่ได้ทั้ง คุณภาพ ความสวยงามและประหยัดเงินในกระเป๋าของคุณ

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Tel. 02-5664978, 02-5661727, 087-9977017, 081-8163188

 

 

FL-01 (ผ้าม่านจีบตะขอเกี่ยว) ขนาด (ก. * ส.) ราคา
ผ้าม่านสำเร็จรูป


กว้าง * สูง
1.50 เมตร * 2.03 เมตร2,100 บาท / 1 ชุด
(ประกอบไปด้วย ผ้าม่าน 2 ชิ้น
พร้อมสายรวบผ้าม่าน 2 เส้น)
FL-02 (ผ้าม่านจีบตะขอเกี่ยว) ขนาด (ก. * ส.) ราคา
ผ้าม่านสำเร็จรูป


กว้าง * สูง
1.50 เมตร * 2.03 เมตร2,100 บาท / 1 ชุด
(ประกอบไปด้วย ผ้าม่าน 2 ชิ้น
พร้อมสายรวบผ้าม่าน 2 เส้น)
FL-03 (ผ้าม่านจีบตะขอเกี่ยว) ขนาด (ก. * ส.) ราคา
ผ้าม่านสำเร็จรูป


กว้าง * สูง
1.50 เมตร * 2.03 เมตร2,100 บาท / 1 ชุด
(ประกอบไปด้วย ผ้าม่าน 2 ชิ้น
พร้อมสายรวบผ้าม่าน 2 เส้น)
FL-04 (ผ้าม่านจีบตะขอเกี่ยว) ขนาด (ก. * ส.) ราคา
ผ้าม่านสำเร็จรูป


กว้าง * สูง
1.50 เมตร * 2.03 เมตร2,100 บาท / 1 ชุด
(ประกอบไปด้วย ผ้าม่าน 2 ชิ้น
พร้อมสายรวบผ้าม่าน 2 เส้น)
FL-05 (ผ้าม่านจีบตะขอเกี่ยว) ขนาด (ก. * ส.) ราคา
ผ้าม่านสำเร็จรูป


กว้าง * สูง
1.50 เมตร * 2.03 เมตร2,100 บาท / 1 ชุด
(ประกอบไปด้วย ผ้าม่าน 2 ชิ้น
พร้อมสายรวบผ้าม่าน 2 เส้น)
FL-06 (ผ้าม่านจีบตะขอเกี่ยว) ขนาด (ก. * ส.) ราคา
ผ้าม่านสำเร็จรูป


กว้าง * สูง
1.50 เมตร * 2.03 เมตร2,100 บาท / 1 ชุด
(ประกอบไปด้วย ผ้าม่าน 2 ชิ้น
พร้อมสายรวบผ้าม่าน 2 เส้น)
7. CA-01ผ้าม่าน TC (มีระบายด้านบน) ขนาด (ก. * ส.) ราคา
ผ้าม่านสำเร็จรูป

CA-01
กว้าง * สูง
1.00 เมตร * 1.30 เมตร

129 บาท / ชิ้น
8. CA-02 ผ้าม่านปลายไม้อย่างดี ขนาด (ก. * ส.) ราคา
ผ้าม่านสำเร็จรูป

CA-02
กว้าง * สูง
1.00 เมตร * 1.30 เมตร

159 บาท / ชิ้น
9. CA-03 ผ้าม่านแบบตอกห่วงสลับสี ขนาด (ก. * ส.) ราคา
ผ้าม่านสำเร็จรูป

CA-03
กว้าง * สูง
1.00 เมตร * 1.35 เมตร

329 บาท / ชิ้น
10.CA-04 ผ้าม่านแบบหูสลับสี ขนาด (ก. * ส.) ราคา
ผ้าม่านสำเร็จรูป

CA-01
กว้าง * สูง
1.00 เมตร * 1.45 เมตร

359 บาท / ชิ้น
11. CA-05 ผ้าม่านตอกตาไก่ใหญ่สลับสี ขนาด (ก. * ส.) ราคา
ผ้าม่านสำเร็จรูป

CA-05
กว้าง * สูง
1.00 เมตร * 1.50 เมตร

499 บาท / ชิ้น
12.CA-09 ผ้าม่านแบบตอกห่วงพิมพ์ลาย ขนาด (ก. * ส.) ราคา
ผ้าม่านสำเร็จรูป

CA-09
กว้าง * สูง
1.00 เมตร * 1.35 เมตร

549 บาท / ชิ้น

 

หน้าแรกคอนทราส l ผ้าม่าน l เปลี่ยนผ้าบุโซฟา l ภาพงานโปรเจค l บริการ l ติดต่อเรา

Copyright © 2009 Adam decor center. All rights reserved